Aktualno

Pregled društva 2010

Tudi v letošnjem letu smo opravili pregled Prostovoljnega gasilskega društva Gornji Črnci.

Na spodnji fotogaleriji si lahko ogledate naše člane v ...

Čistilna akcija 2010

Čeprav je naša vas sorazmerno majhna, smo se ob akciji zbrali v zadovoljivem številu in očistili naše okolje.Ker se akcija odvija že nekaj let ...

Predstavitev in zgodovina PGD Gornji Črnci


Gasilsko društvo Gornji Črnci se je ustanovilo 2.6.1974. Pobudnik za ustanovitev je bil Janez Recek. Na začetku je bilo v društvu 15 članov. Na prvem sestanku so ustanovili upravni odbor, katerega so sestavljali: predsednik Janez Grečl, tajnik Karel Grečl, poveljnik Janez Recek, podpoveljnik Mirko Grah, blagajnik Alojz Hari st., strojnik Viktor Jug, orodjar Ernest Ficko, adjutant pa je bil Anton Geder. Poleg upravnega odbora so ustanovili tudi nadzorni odbor, ki so ga sestavljali: predsednik Jože Benko (št. 29), člana pa sta bila Alojz Benko (št. 2) in Karel Jauk.
Na prvem sestanku so se dogovorili za nabavo motorne brizgalne in ostalo pripadajočo gasilsko opremo. To je bilo za tako majhno vas zelo težko izvedljivo, saj niso imeli nobenih finančnih sredstev.
Na sestanku dne 16.6.1974 so ustanovili napadalno enoto. To so naredili, zato ker so bile leta 1975 prve sektorske vaje v naši vasi. Prvo napadalno enoto gasilskega društva Gornji Črnci so sestavljali: komandir – Janez Recek, prvi napad – Alojz Benko (št. 2), drugi napad – Leopold Zemljič, prvi vodar – Mirko Grah, drugi vodar – Karel Baranja, prvi cevar – Stanko Geder, drugi cevar – Branko Jug, sel – Karel Jauk, strojnik- Viktor Jug in rezerva je bil Karel Grečl. V takšni zasedbi so se torej udeležili prvih sektorskih vaj v naši vasi. Vaje so potekale na travniku, ki je bil v lasti Alojza Benka.

Leta 1975 je gasilsko društvo kupilo rabljeno motorno brizgalno, ki so jo zelo potrebovali, saj so v vasi imeli samo staro brizgalno na kolesih. Tisto leto so začeli tudi z gradnjo gasilskega doma. Vsi sestanki so potekali v privatnih prostorih, in to v delavnici Antona Gederja. Ko pa je bil dom že toliko zgrajen, da so lahko imeli sestanke v domu, so se tja tudi preselili. Gradnja gasilskega doma je potekala kar šest let. Lokacijo za gasilski dom so izbrali prostor ob potoku, kjer je stala lesena uta. Ta uta še danes zraven gasilskega doma in služi kot mladinska soba. Denar za gradnjo pa je šel iz krajevnega samoprispevka in potekala je tudi akcija, pri katerih so pobirali denar po ostalih vaseh. Tako je bila leta 1981 otvoritev gasilskega doma v Gornjih Črncih. Gasilski dom so vedno dograjevali. Skozi vsa leta so uredili zunanjo teraso, jo pokrili, na balkonu so dozidali sejno sobo, ki je namenjena za sestanke in v njem se hranijo tudi pokali ter različne slike. V zadnjih letih so prenovili staro brizgalno na kolesih. Ta brizgalna sedaj stoji na balkonu, zraven nje pa je obešena slika sv. Florijana.
Ko je bil gasilski dom zgrajen, so si člani GD zadali nov cilj in to je bil nakup vozila. Leta 1981 so vložili predlog na občino o nakupu vozila in leta 1983 so ga tudi kupili. Kupili so rabljeno vozilo, ki so ga potem leta 1984 dali nadgraditi v Gornji Radgoni.
Leta 1984 so imeli proslavo ob desetletnici gasilskega društva, potem naslednje leto pa je bila proslava ob prevzemu gasilskega vozila.

Gasilsko društvo se je vsako leto povečevalo. Leta 1996 so ustanovili še drugo člansko desetino, ki je zelo mlada in se udeležuje mnogih tekmovanj. Sodelujejo tudi na tekmovanjih v Avstriji, kjer so enkrat dosegli prvo mesto. Lani so na tekmovanju v Dolnji Bistrici dosegli prvo mesto, imajo pa tudi lepe rezultate iz občinskih in sektorskih tekmovanj. Desetina dela zelo aktivno, kar je vidno pri rezultatih. Dobri rezultati in volja so bili tudi nova spodbuda GD, da ustanovijo še eno desetino. Tako so leta 1998 ustanovili pionirsko desetino, ki je zelo aktivno delala in tako so lani dosegli že prvo mesto v Korovcih. Dvignila se je motivacija in tudi volja, tako da lahko pričakujemo še boljše uspehe na tekmovanjih.
Člani GD ne hodijo samo na tekmovanja, ampak veliko pomagajo tudi pri raznih delih, kot so na primer priprava na veselico, čistilne akcije.
Gasilsko društvo se je od leta 1974 zelo razvilo, če pomislimo, da ima naša vas samo 180 prebivalcev in kar tri gasilske desetine. Dve desetini sta vedno pripravljeni, da pomagata, čeprav bi bilo boljše, da si gasilci ne bi imeli veliko dela z nesrečami.

PGD Gornji Črnci
 
PGD Gornji Črnci - 1976
 
PGD Gornji Črnci -1977
 
PGD Gornji Črnci -pionirska desetina - 1987
 
Prevzem motorke - 1990
 
PGD Gornji Črnci - Desetina s pionirji - 1989
 
PGD Gornji Črnci - 1994
 
Občinkso tekmovanje Gerlinci - 1996
 
Obvestilo – spletni piškotki!
Na naši spletni strani, uporabljamo piškotke (angl.:cookies), ki so namenjeni / zagotavljajo, da naša stran deluje optimalno, omogočajo lažjo uporabo naše spletne strani in evidentiranje obiskovalcev. V kolikor boste kliknili »Strinjam se«, boste sprejeli / namestili vse piškotke.
Ne strinjam se